PAULIINA ALADIN

Pauliina Aladinin juuret ovat pienessä savolaisessa kylässä, siivet suurissa kaupungeissa ja sydän yhteisötaiteessa. Pauliina toimii yhteisötaiteilijana useissa eri ympäristöissä ja häntä kiinnostaa taiteen tuominen ulos teatteritiloista, ihmisten monimuotoisuus, teosprosessien yhteisöllisyys ja yksilöiden säihkeen kirkastaminen.

ANNIINA AUNOLA

Anniina Aunolan työskentelylle on tyypillistä lähteä liikkeelle yhteisölle ajankohtaisesta kysymyksestä, tarpeesta tai halusta. Yhteisötaiteilijana hän on käytettävissä, välittäjänä ja mahdollistajana muiden pyrkimyksille tuoda jotain itselleen merkityksellistä näkyväksi.

RIINA HANNUKSELA

Riina Hannukselalle on tärkeää olla mukana rakentamassa yhdenvertaista ja saavutettavaa tulevaisuutta ruohonjuuritasolta aina rakenteiden ja asenteiden tasolle. Häntä kiinnostaa tehdä näkymätöntä näkyväksi, saada ihmiset sukeltamaan liikkeeseen sekä löytää sellaisia taiteellisen työskentelyn yhteisöllisiä muotoja, jotka vapauttavat, vinksauttavat ja/tai haastavat niin tekijöitään kuin yleisöäkin.

MARJA KORHOLA

Marja Korhola on tanssija ja koreografi, joka on työskennellyt tanssin kentällä 1970 -luvulta lähtien – ensin Helsingin Kaupunginteatterissa ja sitten Tanssiteatteri Raatikossa (johtajana vuodesta 1988). Korhola on uransa aikana tehnyt yli 60 koreografiaa ja esiintynyt kymmenissä tanssiteoksissa. Yhteisö tanssii -yhdistyksen hallituksessa Korhola on toiminut kymmenen vuotta.

SANNA KUUSISTO

Sanna Kuusisto toimii yhteisötanssitaiteilijana enimmäkseen lasten ja heidän lähiaikuistensa kanssa. Yhteisö tanssii ry valitsi hänet vuoden yhteisötanssitaiteilijaksi vuonna 2018.

TONI KESKI-LIIKALA

Toni Keski-Liikala työskentelee tanssinopettajana ja yhteisötaiteilijana erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös esimerkiksi senioreiden parissa. Hänen toiminnassaan korostuvat syrjäytymistä ennalta ehkäisevät projektit, taiteen saavutettavuus, kantaaottavuus, sekä toisaalta kysymykset yhteisötaiteilijan asemasta ja kehittyvästä työnkuvasta.

VESA-PETTERI ASIKAINEN

Vesa-Petteri Asikainen toiminut näyttelijänä ja ohjaajana ammattiteattereissa vuodesta 1984 alkaen. Vuodesta 1996 lähtien hän on toiminut PerformanceSirkus -yhdistys ry. Asikainen on toiminut myös erilaisissa lapsille, nuorille, vanhuksille, kehitysvammaisille ja maahanmuuttajille suunnatuissa yhteisöllisissä hankkeissa työpajaohjaajana ja projektipäällikkönä.

SONJA ELONEN

Tanssija-pedagogi Sonja Elonen työskentelee enimmäkseen lasten parissa. Taiteen tekemisessä hänen kulmakivenään on ryhmälähtöisyys. Myös paikkasidonnaisuus on tärkeä elementti hänen työskentelyssään. Sonjaa kiehtoo luovan liikkeen terapeuttinen ulottuvuus ja häntä motivoi tanssin taianomaisen elämyksellisyyden mahdollistaminen muille.

PIA LINDY

Monenlaisissa ympäristöissä ja konteksteissa työskentelevä  Pia Lindy pohtii paljon tanssiin ja taiteeseen sidottuja odotuksia ja arvoja. Mitä on taide ja tanssi tässä ajassa? Kuinka yhteiskunta näkyy, tuntuu ja liikkuu meissä? Pia on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely-ja esitysmuotona. Viime vuosina taideprojektien painopisteinä ovat olleet kokemuksellisuus, vuoropuhelu ja osaamisen sekoittuminen eri ikäisten ja taustaisten ihmisten kesken. Pia oli Yhteisö tanssii ry:n valitsema vuoden yhteisötanssitaiteilija vuonna 2012.