KIRJALLISUUTTA

Kirjallisuutta yhteisötanssista, yhteisöteatterista, yhteisötaiteesta ja taiteesta yhteisöissä

Amans, Diane (ed.) 2008. An Introduction to Community Dance practice.

Bardy, Marjatta, Haapalainen, Riikka, Isotalo, Merja & Korhonen, Pekka (toim.) 2007. Taide keskellä elämää. Nykytaiteen museo Kiasman julkaisuja 106. Helsinki.

Hautamäki Antti, Lehtonen Tommi, Sihvola Juha, Tuomi Ilkka, Vaaranen Heli & Veijola Soile 2005. Yhteisöllisyyden paluu. Gaudeamus. Helsinki.

Heimonen, Kirsi & Kaiku, Jan-Peter 1999. Tanssia kaikille – yhteisötanssin periaatteet ja käytännöt. Teatterikorkea. 1.

Heimonen, Kirsi 2004. Taide etsii kotia – tanssi kysyy paikkaansa. Art seeks a Home, Dance Questions its Place. Koe! – lehti taiteen, kulttuurin ja ympäristön terveysvaikutuksista No 1.

Heimonen, Kirsi 2009. Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Acta Scenica 24. Teatterikorkeakoulu. Helsinki.

Heimonen, Kirsi 2005. Moving around. Un laboratorio di improvvisazione. Moving Around – a movement improvisation workshop. Delfini, Laura (ed.) Oltre La scuola…la community dance Beyond the school. Mousike. DES – Associazione Nazionale Educazione Scuola. Bologna. Italy

Heimonen, Kirsi 2005. Tanssi etsii paikkaansa yhteisöissä. Ventola, Marjo-Riitta & Renlund, Micke (toim.) Draamaa ja teatteria yhteisöissä. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: Oppimateriaalit 5. Helsinki.

Heimonen, Kirsi 2006. Toiseus itsessä – tanssi särönä sosiaali-terveysalan arjessa. Innovatiivinen työote diakoniassa. Diakonian vuosikirja. Toim. Saares, Kimmo & Suviranta, Raili Diakonia ry. Kirkkohallitus Diakonia ja yhteiskuntatyö.

Heimonen, Kirsi 2007.Tanssin lahja. Marjatta Bardy, Riikka Haapalainen, Merja Isotalo, Pekka Korhonen (toim.) Taide keskellä elämää. Nykytaiteen museo Kiasman julkaisuja 106. Like. Helsinki.

Heimonen, Kirsi 2007–2008. Tuulahdus iholla – tanssi sosiaali-terveysalalla. Koe! – lehti taiteen, kulttuurin ja ympäristön terveysvaikutuksista.

Hewitt, Andrew 2005. Social Choreography. Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement. Duke University Press. Durham and London
Hämäläinen, Marjo 2008. Yhteisötanssi on kaikille. Knuutiset – Kalevan Nuorten Liiton ohjaajalehti 3.

Kantonen, Lea 2005. Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa. Like. Helsinki.

Koskenniemi, Pieta 2007. Osallistava teatteri Devising ja muita merkillisyyksiä. Opintokeskus Kansalaisfoorumi.

Lacy, Susanne (ed.)1995. Mapping the Terrain – New Genre Public Art. Bay Press. Seattle.

Liikanen, Hanna-Liisa 2003. Taide kohtaa elämän. Arts in Hospital –hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa. Helsinki.

Piekkari, Jouni (ed.) 2005. DRAMA – a WAY to social inclusion. Practical process descriptions for drama workers. Centre for Extension Studies, University of Turku.

Ravelin, Teija 2008. Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä. Oulu University Press. Oulu.

Rönkä, Anu-Liisa, Kuhanen, Ilkka Liski, Minna, Niemeläinen, Saara, Rantala, Pälvi (toim.)2011. Taide käy työssä. Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu 75.

Tomkins, Alysoun with Brinson, Peter 1995. Moving in Community. Laban Centre for Movement and Dance. London.

Ventola, Marjo-Riitta & Renlund, Micke (toim.) 2005. Draamaa ja teatteria yhteisöissä. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: Oppimateriaalit 5. Helsinki.

Väänänen, Seppo 2006. Yhteisötaide käytäntönä ja osana opetussuunnitelmaa. Lopputyö. Taideteollinen Korkeakoulu, Taidekasvatuksen osasto.

Väätäinen, Hanna 2009. Liikkeessä pysymisen taika. Etnografisia kokeiluja yhteisötanssiryhmässä. Tampereen yliopistopaino – Juves Print. Tampere.