MITÄ YHTEISÖTANSSI ON?

Yhteisötanssi syntyy osallistujien lähtökohdista ja painottaa tanssin kokemuksellisuutta. Tanssi ei ole väline vaan itseisarvoinen ilmaisun ja taiteen muoto. Erilaiset tanssin lajit voivat olla yhteisötanssia. Yhteisötanssin ohjaaja on tanssin ammattilainen, joka on avoimessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Mikään yhteiskunnallinen asema, sosioekonominen tilanne tai henkilöön liittyvä ominaisuus ei ole tanssimisen este. Kaikki voivat tanssia.

Yhteisötanssitapahtuma voi olla kestoltaan yksi ainutkertainen hetki, lyhytkurssi tai pitempikestoinen projekti. Tanssiva yhteisö luo tavoitteensa yhdessä ja jokainen osallistuja voi vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu ja miten edetään. Yhteisö saa ohjaajan ammattitaidon käyttöönsä. Yhdessä toimiminen mahdollistaa yhdessä oppimisen. Hyväksyntä, kunnioitus ja huomioon ottaminen toteutuvat koko ajan työskentelyssä. Tanssimisen kenttä avautuu ja kasvaa monimuotoiseksi.

Yhteisö tanssii ry edistää tanssimisen mahdollisuutta erilaisissa yhteisöissä ja tuo tanssia suomalaiseen arkeen. Tanssiminen parantaa elämänlaatua työpaikalla, vapaa-aikana, asuinympäristössä, opiskeluyhteisössä ja kaikkialla muualla.