Tanssivat yhteisöt on Pirkanmaan Tanssin Keskuksen pilottihanke, joka jalkauttaa yhteisötanssia ympäri Pirkanmaata syksyllä 2023. Sen tavoitteena on luoda Pirkanmaalle alueellinen hybriditoimintamalli ja Tanssivat yhteisöt -verkosto, joka mahdollistaa säännöllisen osallistumisen yhteisötanssiryhmään asuinpaikasta riippumatta erityisesti ikäihmisille sekä liikehäiriösairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen.

Kevään 2023 aikana 10 Pirkanmaan kuntaan fasilitoidaan yhteisötanssiryhmät kahdelle eri kohderyhmälle, jotka kokoontuvat niin lähi- ja etätoteutuksien yhdistelminä 10 kertaa syksyllä 2023

Hankkeessa työskentelevät tanssitaiteilijat Marjo Hämäläinen ja Tuulia Soininen ohjaten ryhmiä, kehittäen erityisesti digitaalisen kehollisen kohtaamisen tapoja ja laatua sekä sparraten paikallista toteuttajia sekä osallistujia digitaidoissa ja fasilitoinnissa.

Hankkeen tavoitteena on sellaisen toimintamallin luominen, joka mahdollistaa toiminnan jatkumisen sekä laajentamisen pilotin jälkeen

Toteuttajat:

  • Pirkanmaan Tanssin Keskus ja Operaatio Pirkanmaa
  • Pilotin vastuuhenkilö: Maija Hoisko
  • Koordinaattori: Tuulia Soininen
  • Ohjaavat tanssitaiteilijat: Marjo Hämäläinen ja Tuulia Soininen

 

Lisätiedot: Tuulia Soininen koordinaattori@pirkanmaantanssinkeskus.fi

https://www.pirkanmaantanssinkeskus.fi/meista/tanssivat-yhteisot/