Harrastamisen Suomen malli

 

Yhdistys toimii toteuttajana Helsingissä harrastamisen Suomen mallin mukaisessa tanssiharrastuksessa. Ryhmiä toimii Käpylän peruskoulussa, Solakallion ja Toivolan erityiskouluissa sekä ruotsinkielisessä Zacharias Topelius skolanissa. Syksyllä 2023 perustettiin uusi ryhmä myös Sophie Mannerheimin erityiskouluun. Jokaisessa ryhmässä on kaksi ohjaajaa. Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta vastaa yhdistyksen arvoja ja tavoitteita. Yhdistys tarjoaa harrastustoimintaa kohdennetusti erityisryhmille, koska yhdistyksen jäsenillä on kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta.