Tanssituokiot varhaiskasvatukseen -hanke

 

Helsinkiläisessä päiväkodissa aloitettiin syksyllä 2023 Tanssituokiot varhaiskasvatukseen- pilottihanke Taiteen edistämiskeskuksen lastenkulttuurin erityisavustuksella. Syyslukukauden 2023 ajan kolmelle eri lapsiryhmälle pidetään kerran viikossa tanssituokio, jota opettaa tanssitaiteen maisteri ja varhaiskasvatuksen opettaja Elisa Lejeune.

Tuokioita järjestetään kullekin ikäryhmälle omana toimintana, jolloin lasten iän mukainen kehitysvaihe voidaan huomioida. Tanssin ja musiikin riemun lisäksi tuokioissa harjoitellaan ikään ja kehitysvaiheisiin sopivia asioita, kuten avaruudellista hahmottamista, omien tunteiden tunnistamista ja sanoittamista, ryhmätyöskentelytaitoja ja toisen huomioimista. Ohjaajan kokemus varhaiskasvatuksen käytännöistä, sanastosta ja tavoitteista tukee toimivaa ja dialogista yhteistyötä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Taiteilijan ohjaama säännöllinen toiminta mahdollistaa ryhmän kasvattajille resursseja havainnointiin ja pedagogiseen dokumentointiin sekä esittelee kasvattajille tanssin menetelmiä.

Pilottivaiheessa 2023 hankkeessa on mukana Hermannin kaupunginosasta Päiväkoti Violanpuisto. Tavoitteena on 2024 laajentaa toimintaa myös muihin Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköihin. Keväästä 2024 lähtien toimintaa rahoitetaan kaupungin toiminta-avustuksella ja hankkeeseen haetaan lisärahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurin avustuksista