SANNA KUUSISTO – VUODEN 2018 YHTEISÖTANSSITAITEILIJA

Yhteisö tanssii ry julkisti Kehärata tanssii -yhteisötanssifestivaalin yhteydessä tanssitaiteilija Sanna Kuusiston (synt. 1960) nimityksen vuoden 2018 yhteisötanssitaiteilijaksi.

Sanna Kuusisto on yhteisötanssin pioneeri, jolla on pitkä ura monipuolisena tanssitaiteilijana ja inklusiivisen taidekasvatuksen asiantuntijana. Kuusiston työlle tunnusomaista on taidetanssin ilmaisukeinojen edistäminen yksilön tai ryhmän omista lähtökohdista.

Vuonna 1995 Kuusisto käynnisti Uudenmaan CP-yhdistyksen tanssitaidekerhon, joka myöhemmin alkoi toimia osana Annantalon ryhmiä. Ryhmä sai Opetus- ja kulttuuriministeriön Lasten päivän palkinnon vuonna 2003. Sanna Kuusisto on saanut työstään henkilökohtaisen lastenkulttuuripalkinnon vuonna 2006.

Dancehearts nimellä nykyisin tunnettu ryhmä toimii aktiivisesti edelleen. Yli 20 vuotta Annantalolla tehdyn työn lisäksi Sanna Kuusisto on työskennellyt pitkään mm. Tanssiteatteri Raatikon yhteisötaideprojekteissa. Pedagogis-taiteellisen työnsä lisäksi hän on kouluttanut, mentoroinut ja toiminut aktiivisesti mm. Yhteisö tanssii ry:n hallituksessa.

Kollegat kuvailevat Sannaa henkilöksi, joka tinkimättömän avoimesti etsii tilaa yhdenvertaisuudelle. Hänen päämääränsä on jo useamman vuosikymmenen ajan ollut aktiivisesti edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeutta taiteen harrastamiseen.

Pitkäaikaisen työparinsa Annika Sarvelan kuvauksen mukaan
Sanna selviää onnistuneesti epätoivoiseltakin tuntuvasta tilanteesta koko ryhmää rauhoittaen. Esimerkiksi kun tiloja kesäleirille ei saatu, niin leiri pidettiin ulkotilassa vaeltaen tai kun esitykseen pääsi vain yksi esiintyjä Sannan lisäksi, he päätyivät improvisoimaan esityksessä kaikkien puuttuvienkin roolit.

”Rytmi, muoto ja tila yhdistävät tanssin muihin taiteenaloihin. Liike yhdistää tanssijan muihin tanssijoihin. Tanssien voi ilmaista mitä vain, kun uskoo niin.” Kuvailee Sanna Kuusisto itse nuorten työpajaesitteessä.