la 24.10. klo 14 Galleria Kivensilmään Myllypuron Ostarilla (Kivensilmänkuja 3C, Hki)

VAPAA PÄÄSY – TERVETULOA!
Pia Lindy ja Heini Nukari esittävät kaksi noin puolen tunnin improvisaatio-sooloa, joissa liike, ääni ja puhe kohtaavat.

“Esiintyvinä taiteilijoina omaamme molemmat laajan kokemuksen työskentelystä improvisaation parissa. Päätimme työskennnellä yhdessä vuoden 2015 työstäen sooloja. Tavoitteena on löytää ja kokeilla uusia taitoja, suuntia, tasoja ja purkaa omia sokeita pisteitä. Meitä molempia kiinnostaa miten ääni ja puhe voivat olla osa liikekieltä.”

Heini Nukari: Minulle improvisaatio on tarkkuutta ja keskittymistä vaativa työtapa, jonka avulla voin jatkuvasti kehittää ja raikastaa omaa liikkeellistä ilmaisukieltäni. Pyrin ulos omilta mukavuusalueilta kohti epävarmoja vesiä, joissa en voi enää olla varma identiteetistäni. Olen kiinnostunut avaamaan näitä monia inhimillisiä kerrostumia, joita meissä kaikissa on.

Pia Lindy: Kuinka hyppään tuntemattomaan hukkaamatta täysin itseäni ja jos hukkaan, niin mitä sitten? Miten herkistyä erilaisille vuoropuheluille ja tuntemattoman artikulaatioille? Miten yhteiskunta näkyy minussa?
Layers -esitys galleria Kivensilmässä on osa improvisaatio-esitysten sarjaa eri tiloissa Helsingissä.

Pia Lindy & Heini Nukari: LAYERS – two Improvisation Solos
Sat 24 Oct at 14.000 at Gallery Kivensilmä, Myllypuro Ostari
(address: Kivensilmänkuja 3 C, Helsinki)
Free entrance – Welcome!

We both have a wide experience working with improvisation in performance. In January 2015 we decided to start to work together and share the process of making solo improvisations hoping to find new skills, layers, directions and to break some old routines. In the practice situations we are colleaques and mentors to each other.

Heini Nukari: For me improvisation is a very accurate and concentrated working tool which allows me to continually regenerate and develop movement and vocal material. I like to be pushed out of my comfort zone towards unknown waters where I might not be sure about my identity anymore. I am interested in exploring the multiple human layers which we all have inside us.

Pia Lindy: How to jump into the unknown without losing myself totally or if that happens, what then? How to stay open to different kinds of dialogues and ways of articulating the unknown? How is the society embodied in me?

We are both interested in how sound and talking can be part of the moving.
As part of the working process we do Solo Improvisation Performances in different locations